Χώρος διεξαγωγής

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, που βρίσκεται στο ισόγειο του νοσοκομείου, δεξιά μετά την κεντρική είδοδο. Η χωρητικότητα του αμφιθεάτρου είναι μέχρι 320 άτομα.

Κεντρικό Αμφιθέατρο
Εσωτερικό νοσοκομείου
Κεντρική είσοδος νοσοκομείου

Το Γ.Ν. Παπαγεωργείου βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και διαθέτει χώρο στάθμευσης.

Αεροφωτογραφία νοσοκομείου