Οργανωτική επιτροπή

Μεταξιώτης Δημήτρης

Ορθοπαιδικός χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ορθ/κή κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Πατίκας Δημήτρης

Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανουτσακόπουλος Βασίλης

Πρόεδρος ΕΛΕΜΒΙΟ